Rolety zewnętrzne podtynkowe SOLIDO przeznaczone są głównie do nowo budowanych budynków, lecz mogą być również stosowane do obiektów już istniejących.

 – Możliwość wkomponowania skrzynki w elewację zewnętrzną budynku, dzięki czemu staje się niewidoczna.

– Zaletą systemu rolety podtynkowej jest montaż skrzynki pod warstwą izolacyjną ściany budynku. W ten sposób nadproże okienne chronione jest przed przemarzaniem.

– Montaż rolety nie wymaga ingerencji w konstrukcję okna czy drzwi, natomiast wymaga wcześniejszego wykonania wnęki w nadprożu okiennym, w której umieszczona będzie skrzynka.

– Dzięki klapie rewizyjnej na zewnątrz budynku, prace konserwacyjne i serwisowe wykonywane są bez zakłócenia prywatności domowników

Sterowanie ręczne przy pomocy taśmy, linki, mechanizmu sprężynowego lub korby oraz sterowanie elektryczne za pomocą silnika. Przy sterowaniu elektrycznym mamy do wyboru opcję sterowania za pomocą przełącznika lub pilota.